Deze boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel en op www.delepelaar.org


'Liefde & angst; een christelijke kijk op God en ons ego' gaat over sterke drijfveren in ons leven. Wij willen allemaal liefhebben. Maar in de praktijk zit angst, in de vorm van eigenliefde, ons wel vaak in de weg. In de bijbel vinden we verrassende manieren om in het leven van alledag de balans te verschuiven van eigenliefde naar liefde. En dat is winst.

'De Jezus manier; niet wijzen maar wenken' gaat over de manier waarop Jezus met mensen omging. We lezen een aantal bekende verhalen met een heel nieuwe blik en zien hoe ongelofelijk mild Jezus was voor mensen. Hij focuste niet op wat mensen verkeerd deden, maar op wat ze nodig hadden. Kunnen wij dat ook leren?

Een prachtig boek over het avondmaal. Dat lijkt misschien geen spannend onderwerp, maar deze studie bewijst het tegendeel. Het avondmaal komt helemaal tot leven als een feest van God en mens. Als je dit hebt gelezen wil je eigenlijk altijd wel avondmaal vieren.

Dit is geen dogmatisch werkje over ‘de juiste manier om avondmaal te vieren’, maar een boek waardoor je God weer iets beter leert kennen, ook in het avondmaal.

Het verhaal van Jozef is heel bekend, maar zó heb je het waarschijnlijk nog nooit gelezen. De schrijver neemt je mee in dit spannende verhaal, het kruipt onder je huid, de vragen van de hoofdpersonen worden jouw vragen. Het verhaal daagt je uit om ook in je eigen leven keuzes te maken. Want terwijl Jozef en zijn broers worstelen om echt zoon en broer te zijn, leren wij, al lezend, om God en medemens lief te hebben. Precies zoals Jezus ons dat in het Nieuwe Testament voorhoudt.

Het verhaal van Jozef is een boodschap om ons te blijven verbinden met de ander, juist als het eigenlijk makkelijker is om gewoon weg te lopen uit elkaars leven.

Een schaap met stress, stiekeme dolik en een miljoenenfraude - wat hebben die met elkaar te maken? Dat zijn dingen waar Jezus over vertelt in zijn gelijkenissen.

Dit boek geeft met verrassende doorkijkjes een prachtig beeld van het onderwijs van Jezus in zijn verhalen. Ieder verhaal vraagt om keuzes in ons eigen leven, en zo maakt Jezus het koninkrijk van God voor zijn volgelingen heel concreet.

Met elk volgend verhaal wordt de diepe liefde van God steeds duidelijker zichtbaar. En Jezus leeft als het ware zijn eigen verhalen: voorstanders, nieuwsgierigen, tegenstanders, hij wil ze allemaal uitnodigen om te delen in de liefde van God.

 

Een verrassend boek over een heel bekend onderwerp, kan dat? Ja, dat kan, en dat blijkt in dit boek. Het begint deze bijbelstudie met diepe inzichten in het Onze Vader, dat in het hart van de Bergrede staat. Dat gebed laat prachtig zien hoe God in mensen wil werken.

Vanuit dat perspectief wordt duidelijk dat Jezus in de Bergrede niet allerlei voorschriften oplegt, maar spreekt over het werk van zijn Geest in mensen. Het gaat niet om een wet van buiten, maar om de wil van binnen.

Wanneer wij in ons hart ruimte voor God maken, blijken deze woorden van Jezus ons de weg te wijzen naar een leven van liefde voor God en voor elkaar.

Dit is mijn eerste boek, en ik vind het nog steeds heel mooi. Het gaat over allerlei volgelingen van Jezus, bekende en minder bekende mensen.

In korte hoofdstukken heb ik hun levens beschreven, met daarbij dingen die die mensen zelf hebben geschreven of gezegd. Heel boeiende dingen, die ook nu nog aanspreken.

Niet alleen grootheden uit het verre verleden zoals Augustinus, Franciscus van Assisi en Thomas a Kempis passeren de revue; ook christenen van wie we de namen kennen uit de vorige eeuw zoals Dietrich Bonnhoeffer en Moeder Teresa worden beschreven. Het maakt 'Voorgangers' tot een lezenswaardig en inspirerend boek.

 

Helaas is dit boek helemaal uitverkocht en dus niet meer verkrijgbaar.